Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Generator wniosków o udzielenie wsparcia
służący tworzeniu, edycji i drukowaniu wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach Projektu „Voucher badawczy”
Wersja 1.0

realizowanego przez
"Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców

w partnerstwie z następującymi instytucjami otoczenia biznesu:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy;
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu;
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy;

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 5
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Działanie 5.4.
WZMOCNIENIE REGIONALNEGO POTENCJAŁU
BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII

Dla następujących Wnioskodawców:
Mikro, Mali i Średni Przedsiębiorcy

Biuro Projektu
„Voucher badawczy”

85-022 Bydgoszcz, ul. Gdańska 141/3
tel. 052 524 09 20, fax. 052 346 84 81

vb@pracodawcy.info.pl
www.voucherbadawczy.pl

Przedsiębiorcy, którzy pierwszy raz korzystają z Generatora Wniosków o udzielenie wsparcia muszą najpierw zarejestrować się w bazie danych. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Rejestracja” w górnym menu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie należy otworzyć link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości przesłanej na wskazany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej.

W trakcie ponownej wizyty w Generatorze Wniosków o udzielenie wsparcia wystarczy nacisnąć przycisk „Logowanie” w górnym menu. Następnie należy wprowadzić login i hasło oraz nacisnąć przycisk „Zaloguj”.Partnerzy Projektu „Voucher badawczy”: